TVÅ VINNARE DELAR PÅ JULKLAPPEN

Vår julklapp som stått uppställd i Sittkoff i två veckor har fått sina ägare.Det kom in hundratals gissningar och vi vill varmt tacka alla som deltog i tävlingen!

Tävlingen gick ut på att gissa hur mycket julklappen väger. Gissningarna skulle innehålla antalet kilon och därefter gram med tre decimaler. Värdet på julklappen är cirka 250 euro och tanken var att den skulle få en ny ägare. Trots att vi krävde tre decimaler efter antalet kilon var det två stycken tävlande som hade exakt samma svar och de båda var också närmast vad julklappen verkligen väger.

Vikten på julklappen är 3,306 kilo. De två som var närmast var Johanna J & Ioana I som båda gissade på 3,300 kilo. Tanken var att julklappen skulle få en ny ägare men nu blev det istället två. Julklappen innehåller många julklappar från företagen som bidrog till tävlingen. För att göra det rättvist när den stora julklappen delas upp mellan de två vinnarna kommer vi att lotta vem som får välja en julklapp (i julklappen) först och sedan väljer de varannan tills julklapparna är slut.

Företagen som fyllt den stora julklappen med julklappar är: