Vår berättelse

City Mariehamn har uppstått ur viljan att utveckla Mariehamns centrum och genom projektet Ett Livskraftigt Centrum. Erfarenheter från andra städer visar att enda vägen att nå framgång är genom samarbete. City Mariehamn finns till för sina medlemmar och syftet är att utveckla och göra city till en trivsam och lönsam handelsplats.

City Mariehamn

Om oss

City Mariehamn baserar sig på ett trepartssamarbete mellan cityföretagare, fastighetsägare och Mariehamns stad. Vår uppgift är att arbeta för att Åland ska ha en levande och trivsam stadskärna med ett bra utbud av shopping, upplevelser och annan service. Tillsammans sätter vi Mariehamn på kartan och göra vår stad till hela Ålands mötesplats!

City Mariehamn arbetar med att:

 • Marknadsföra City, våra medlemmar, vår gemenskap och de evenemang vi
  ordnar
 • Koordinera samarbetet mellan Mariehamns stad, företagare och
  fastighetsägare.
 • Driva på för att utvecklingsförslag i Mariehamn ska bli verklighet
 • Slå vakt om verksamhetsidkarnas intressen i frågor som rör centrumutvecklingen
 • Mäta, analysera och dokumentera besöksflöde, omsättning och servicenivå
 • Utveckla branschen genom kompetensutveckling och nätverk

City Mariehamn är formellt ett utskott inom Ålands Näringsliv r.f., men med egna riktlinjer och egen budget.  För att företräda företagen inom City Mariehamn har de anslutna företagarna utsett en styrgrupp. Styrgruppen beslutar om City Mariehamns budget och årlig verksamhetsinriktning.

Styrgruppens sammansättning 2022

Peter Enberg – KlippUpp, ordförande
Susanne Fagerström – Sittkoffs
Dennis Jansson – Mariepark
Stadsstyrelsens ordförande – Mariehamns stad
Stadsdirektören – Mariehamns stad
Stadsarkitekten – Mariehamns stad
Infrastrukturchefen – Mariehamns stad
Anncatrin Kytömäki – Eriksson Capital
Niklas Nordström – Alandia Försäkring
Linnea Johansson – Ålands landskapsregering
Ralf Knaphe – Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Anders Holmberg – Select
Eva Karlsson – City Blommor
Lilly-Ann Forsbom – Tyger & sånt
Dan Ferna – Cityledare

Utöver styrgruppen finns Marknadsgruppen. Den ansvarar för evenemangsinnehåll, tidplan, trivselinsatser, PR, marknadsföring och synlighet.

Marknadsgruppens sammansättning 2022

Lina Karlsson – Zic Zac
Håkan Lindén – Mariehamns stad
Susanne Fagerström – Sittkoffs
Terese Flöjt – Mariehamns stad
Lars Midbjer – Kulturledare
Julia Perander – Fyndet
Robert Jansson – Emmaus
Petra Hellman – Lisco

Fastighetsägarmedlemmar

Alandia Försäkring
FAB Sittkoffska gården
Nobel Fastigheter Ab
Ålandsbanken Abp
Ålands Tidnings Tryckeri, ÅTT
FAB Torggatan 4
Fastighetssammanslutning Torggatan 15
Bostad Ab City i Mariehamn
Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag
Wiklöf Holding

Vem kan bli medlem i City Mariehamn?

Alla som har en verksamhet i city kan vara med i vår gemenskap

Varför ska jag bli medlem?

Som medlem får du:

 • Bidra till att stärka Mariehamns centrum
 • Påverka Mariehamns utformning och utveckling
 • Bidra till att göra Mariehamn attraktivare
 • Ta del av de evenemang City Mariehamn ordnar
 • Vara del av ett nätverk av likasinnade verksamhetsidkare i centrum - vi ordnar t.ex. frukostmöten
 • Ta del kostnadsfri marknadsföring via City Mariehamn digitala kanaler
 • Få rabatterad/kostnadsfri marknadsföring i traditionella kanaler
 • Utveckla din kompetens via (kostnadsfria) kurser och seminarium
 • Få information om vad som händer via nyhetsbrev och medlemsmöten.
 • Ha tillgång till bemannat kansli
 • Ha koll på och tycka till om rekommenderade öppettider. City Mariehamn tar fram förslag till gemensamma öppettider. Vi tvingar ingen att hålla dessa tider, men vi försöker få så många som möjligt att ha samma öppettider - det vinner alla på.
 • Ha möjlighet att påverka stadskärnans framtidsfrågor genom våra nätverk och separata workshops och seminarier med inbjudna gäster och föreläsare.
 • Få ta del av unik besöksstatistik från våra besöksräknare

Låter det bra?

Bli medlem

Ta kontakt så registerar vi ditt medlemskap

[contact-form-7 id="240" title="Medlemsskap"]

Funderingar

Har du funderingar kring vår verksamhet, ett evenemang vi anordnar eller ditt medlemsskap är du mycket välkommen att kontakta oss. Enklast är det att fylla i kontaktformuläret nedan eller ringa oss. Vi återkopplar fort som möjligt.

Adress

City Mariehamn c/o Ålands Näringsliv rf
Nygatan 6
AX - 22100 Mariehamn

Kontaktuppgifter

Centrumledare

Kontaktformulär

[contact-form-7 id="243" title="Funderingar"]