Vår berättelse

City Mariehamn har uppstått ur viljan att utveckla Mariehamns centrum och genom projektet Ett Livskraftigt Centrum. Erfarenheter från andra städer visar att enda vägen att nå framgång är genom samarbete. City Mariehamn finns till för sina medlemmar och syftet är att utveckla och göra city till en trivsam och lönsam handelsplats.

City Mariehamn

Om oss

City Mariehamn baserar sig på ett trepartssamarbete mellan cityföretagare, fastighetsägare och Mariehamns stad. Vår uppgift är att arbeta för att Åland ska ha en levande och trivsam stadskärna med ett bra utbud av shopping, upplevelser och annan service. Tillsammans sätter vi Mariehamn på kartan och göra vår stad till hela Ålands mötesplats!

City Mariehamn arbetar med att:

 • Marknadsföra City, våra medlemmar, vår gemenskap och de evenemang vi
  ordnar
 • Koordinera samarbetet mellan Mariehamns stad, företagare och
  fastighetsägare.
 • Driva på för att utvecklingsförslag i Mariehamn ska bli verklighet
 • Slå vakt om verksamhetsidkarnas intressen i frågor som rör centrumutvecklingen
 • Mäta, analysera och dokumentera besöksflöde, omsättning och servicenivå
 • Utveckla branschen genom kompetensutveckling och nätverk

City Mariehamn är formellt ett utskott inom Ålands Näringsliv r.f., men med egna riktlinjer och egen budget.  För att företräda företagen inom City Mariehamn har de anslutna företagarna utsett en styrgrupp. Styrgruppen beslutar om City Mariehamns budget och årlig verksamhetsinriktning.

City Mariehamns styrgrupp 2024

 • Lilly-Ann Forsbom (Tyger & Sånt) – ordförande
 • Peter Enberg (KlippUpp)
 • Susanne Fagerström (Centrum i Mariehamn)
 • Eva Karlsson (Cityblommor)
 • Dennis Jansson (Mariepark Ab)
 • Stadsstyrelsens ordförande (Mariehamns stad)
 • Stadsdirektören (Mariehamns stad)
 • Stadsmiljöchefen (Mariehamns stad)
 • Ralf Knahpe (Ömsen)
 • Niklas Nordström (Alandia Försäkring)
 • Anders Holmberg (Select)
 • Anncatrin Kytömäki (Eriksson Capital)
 • Linnéa Johansson (Ålands landskapsregering)
 • Dan Ferna – Centrumledare (Ålands Näringsliv)

Utöver styrgruppen finns Marknadsgruppen. Den ansvarar för evenemangsinnehåll, tidplan, trivselinsatser, PR, marknadsföring och synlighet.

City Mariehamns marknadsgrupp 2024

 • Susanne Fagerström ordf. (Sittkoffs)
 • Malin Ehn (Ehns)
 • Jan-Erik Karlsson (Lekia)
 • Fredrika Stolt-Lindberg (Dress Like Marie)
 • Chere Assali (Torggatan 5)
 • Robert Jansson (Emmaus)
 • Staffan Beijar (Kulturen, Mariehamns stadsbibliotek)
 • Dan Engblom (Mariehamns stad, samhällstekniska)
 • Terese Flöjt (Mariehamns stad)
 • Dan Ferna (Centrumledare)

Fastighetsägarmedlemmar

Alandia Försäkring
FAB Sittkoffska gården
Nobel Fastigheter Ab
Ålandsbanken Abp
Ålands Tidnings Tryckeri, ÅTT
FAB Torggatan 4
Fastighetssammanslutning Torggatan 15
Bostad Ab City i Mariehamn
Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag
Wiklöf Holding

Utvecklingsprojekt City Mariehamn
I det här projektet vill City Mariehamn lägga extra fokus på platsutveckling på Åland genom att involvera en bred grupp människor, knyta samman olika intressen, se på exempel utifrån för inspiration och best practice samt samla och utveckla verksamhetsägarnas, fastighetsägarna och invånarnas engagemang för att skapa platsutveckling i Mariehamn och på Åland.
Inom projektet ordnas en gemensam resa för City Mariehamns medlemmar till Stadskärnekonferensen i Malmö i maj, samt föreläsningar/möten dit alla är välkomna.
Leaderprojekt, medfinansieras av Europeiska unionen.

Vem kan bli medlem i City Mariehamn?

Alla som har en verksamhet eller fastighet i Mariehamns centrum kan vara med i vår gemenskap

Varför ska jag bli medlem?

Som medlem får du:

 • Bidra till att stärka Mariehamns centrum
 • Påverka Mariehamns utformning och utveckling
 • Bidra till att göra Mariehamn attraktivare
 • Ta del av de evenemang City Mariehamn ordnar
 • Vara del av ett nätverk av likasinnade verksamhetsidkare i centrum - vi ordnar t.ex nätverkande träffar
 • Ta del kostnadsfri marknadsföring via City Mariehamns digitala kanaler
 • Få rabatterad/kostnadsfri marknadsföring i traditionella kanaler
 • Utveckla din kompetens via (kostnadsfria) kurser och seminarium
 • Få information om vad som händer via nyhetsbrev och medlemsmöten.
 • Ha tillgång till bemannat kansli
 • Ha koll på och tycka till om rekommenderade öppettider. City Mariehamn tar fram förslag till gemensamma öppettider. Vi tvingar ingen att hålla dessa tider, men vi försöker få så många som möjligt att ha samma öppettider - det vinner alla på.
 • Ha möjlighet att påverka stadskärnans framtidsfrågor genom våra nätverk och separata workshops och seminarier med inbjudna gäster och föreläsare.
 • Få ta del av unik besöksstatistik från våra besöksräknare

Låter det bra?

Bli medlem

Ta kontakt så registerar vi ditt medlemskap

  Funderingar

  Har du funderingar kring vår verksamhet, ett evenemang vi anordnar eller ditt medlemsskap är du mycket välkommen att kontakta oss. Enklast är det att fylla i kontaktformuläret nedan eller ringa oss. Vi återkopplar fort som möjligt.

  Adress

  City Mariehamn c/o Ålands Näringsliv rf
  Nygatan 6
  AX - 22100 Mariehamn

  Kontaktuppgifter

  Cityledare

  Kontaktformulär