Mariehamn vill bli Årets stadskärna 2024

– Följ oss på citymariehamn.ax/2024

Vårt Mål: En ännu Livligare och ännu Mer Välkomnande Stadskärna

Mariehamns centrum

Välkommen till  sidan där du hittar information om vår satsning. Vi är stolta över att meddela att vi har ambitiösa planer på att bli Årets stadskärna i Finland 2024. Genom att fortsätta utveckla vår stadskärna och göra den till en än mer livlig och välkomnande plats, strävar vi efter att fortsätta att utveckla stadskärnan där det är naturligt att umgås och uppleva allt som staden har att erbjuda.

Under 2022 genomförde vi första delen i vår satsning med vinterbelysning, fler ljuspunkter tillkommer senare i år. Det tillkom nya mötesplatser genom sällskapsspel och pingisbord på torget, sommarmöblerna på sommargågatan gjorde succé och mycket mer. Vi har också startat planeringsfasen för en uppdaterad lekplats på torget.

Vi hoppas att du blir inspirerad av vår ständigt uppdaterade stadskärna! Har du idéer och tankar du vill dela med dig av gör du det via idébanken.

Här hittar du mer om ”Årets stadskärna 2024”

Sommargågata

Premiären för den nya och utökade sommargågatan skedde i början av juni 2022. Då introducerades de nya sommarmöblerna som designats och tillverkats på Åland av åländskt virke. Utöver sittplatser dekorerades sommarmöblerna även med växter inklusive smultron som många besökare uppskattade. Sommarmöblerna placerades ut på parkeringarna utanför Dress Like Marie och Äventyret samt den vid torgtaket.  För att stärka den maritima känslan sattes även signalflaggor upp längs Torggatan och på östra änden av Norragatan.

Vår populära sommargågata kom tillbaka under tio veckor sommaren 2023. Den blev minst lika uppskattad som föregående år. Tack för alla positiva kommentarer som vi fått till oss!

Sällskapsspel på torget

Med sällskapsspelen på torget har vi fått ännu mer liv och rörelse både under och mellan evenemang. Sällskapsspelen finns i olika men stora varianter och vänder sig till hela familjen. Vill du spela schack, fia med knuff, kasta ärtpåsar på en jättestor darttavla, hitta rätt i en labyrint eller spela pingis? Då är torget rätt plats för dig. HÄR kan du läsa mer om de olika sällskapsspelen och möjligheten att låna utrustning.

Hitta till City (från Västra hamnen)

Bland alla som gör sitt första besök på Åland anländer många till Västra hamnen och färjeterminalerna. Vi är många som promenerat i vår vackra allé i Mariehamn och fått frågan ”Var ligger centrum?” från turister som nyss anlänt till Mariehamn. För att hjälpa dem extra på traven publicerade vi sommaren 2021 en film som visade vägen. Sommaren 2022 och 2023 placerade vi ut 58 st dekaler på trottoarerna mellan Västra hamnen och centrum. Dekalerna pekade med hjälp av en pil mot centrum. I år, 2023, har vi även en digital variant som visar vägen i telefonen. Det finns tre enkla och olika sätt att få till gång till kartan; trådlöst, QR-kod eller url. Informationen finns exponerad i terminalerna. Det har blivit enklare att hitta till Mariehamns centrum.

Vinterbelysning

Vår nya vinterbelysning har varit på plats under en vinter. I höst kommer den upp igen, då adderar vi även ytterligare enheter för att lysa upp i vintermörkret. Vinterbelysningen har ett maritimt tema med en sjökompass i mitten och två vågor på vardera sida. Den sätts upp i samband med att vi ställer tillbaka klockan en timme och plockas ner när vi på tidiga våren ställer fram klockan en timme. Med den moderna led-lösningen i vinterbelysningen är förbrukningen totalt sett avsevärt mindre än för den tidigare julbelysningen, trots att den satt uppe en mycket kortare period än vinterbelysningen.

Uppdaterad lekplats

Vi bygger om och förnyar lekplatsen vid torget. Det blir en helt ny lekpark med bland annat nya gungor, nytt klättertorn och mycket mer. Arbetet pågår som bäst och kommer att slutföras våren 2024.

Fototillfällen

I Mariehamn finns det många fina vyer, byggnader, fartyg och annat som besökare ofta fotograferar. Till det vill vi addera något ytterligare i centrum som gör att telefonen/kameran plockas upp för fotografering. Med det hoppas vi att Mariehamn kommer att synas ännu mer i sociala medier och att motivet återkommer hos många. Vi återkommer med ytterligare information när vi har kommit längre i denna del av projektet.

Samarbete

När vi talat med stadskärnor som aspirerat på och i flera fall fått utmärkelsen Årets stadskärna  i Finland och i Sverige nämner alla en gemensam sak som ligger till grund för framgångarna. Det är samarbete, att alla jobbar tillsammans för att nå ett gemensamt mål som ger bättre förutsättningar för verksamheter, boende, besökare och den fortsatta utvecklingen av stadens centrum.

City Mariehamn

City Mariehamn baserar sig på ett trepartssamarbete mellan cityföretagare, fastighetsägare och Mariehamns stad. Vår uppgift är att arbeta för att Åland ska ha en levande och trivsam stadskärna med ett bra utbud av shopping, upplevelser och annan service. Tillsammans sätter vi Mariehamn på kartan och göra vår stad till hela Ålands mötesplats!

Kom ihåg att det är vägen fram, med många olika satsningar, som är det viktigaste i vår strävan att bli Årets stadskärna i Finland. Alla satsningar kommer att finnas kvar och komma boende och besökare i Mariehamns centrum till del under lång tid framöver.