Tyck till om Mariehamns centrum

Inför året 2024 lämnar Mariehamns stad in ansökan om att erhålla utmärkelsen Årets stadskärna 2024 i Finland. Med detta som grund pågår ett arbete med att utveckla centrumkärnan ytterligare. En viktig faktor för framgång är Livskraftsmätningen av centrum som genomförs årligen av organisationen Levande stadskärnor i Finland. Det är den organisationen som utser centrumkärnan som får motta priset Årets stadskärna. Även ett utvecklat och fördjupat samarbete mellan aktörerna inom centrumutveckling är en betydelsefull del. Boende, besökare och andra i centrum ska också få ta del av förbättringar i form av möjlighet till aktiviteter som till exempel ny lekplats, ökad trivsel- och miljöförbättringar.

VILKA ÄR DINA VISIONER FÖR VÅR GEMENSAMMA STADSKÄRNA?
Klicka på bannern – tryck & tyck till digitalt!

Var med och bidra till utvecklingen i centrum genom att berätta om dina idéer, tankar och visioner för vårt gemensamma centrum i Mariehamn.

Tack på förhand!