Live i City byter skepnad

Från att ha varit återkommande varje onsdag kl. 12.00 övergår nu Live i City till att sända vid olika tillfällen och händelser i centrum. Ursprunget för Live i City var att ge alla möjlighet att ”besöka” centrum digitalt under restriktionerna. Då det nu blivit mer aktivitet i centrum och turister från fastlandet börjat besöka Mariehamn (och Åland) igen övergår vi nu till att sända vid speciella tillfällen. Tack till alla som tittat på livesändningarna!