Julmarknad 5-6 december – info till försäljare

JULMARKNAD 5-6 DECEMBER

Ett stort tack till alla som bokat plats till julmarknaden i stan. Anmälningstiden gick ut den 25 november och nu har vi ett stort pusslande framför oss innan vi kan gå ut med var respektiver försäljare kommer att placeras. Vi lägger stor vikt vid och prioriterar att försäljarna ska stå med behörigt avstånd från varandra och att allmänheten ska kunna förflytta sig smidigt mellan bord och tält och samtidigt kunna hålla avstånd till varandra. Vi läser all information och önskemål som ifyllts vid anmälan och försöker tillgodose dem så långt det är möjligt.

Det innebär att vi i år inte kan genomföra vår tänkta ”cirkel/oval” med bord runt torget, detta hoppas vi kunna genomföra 2021. I år kommer vi istället att sprida ut oss så mycket vi kan men ändå hålla ihop marknaden på ett tydligt sätt. Bord och tält kommer att placeras på torget och på Torggatan hela vägen till korsningen Torggatan/Nygatan. Vi kommer också att fylla torget och Torggatan med julmusik.

Den 1 december (tisdag) under eftermiddagen får alla anmälda försäljare ett mejl med sin placering och övrig information. Eventuella frågor skickar du till [email protected]