INGEN UTSOPNING AV JULEN 13.1

På grund av rådande pandemiläge är ringdansen, anordnad av City Mariehamn, inställd. Den skulle ha hållits på torget kl. 18 den 13 januari.