Idébanken för Årets stadskärna 2024

Välkommen till Idébanken!

Utvecklingen av en stadskärna är ett ständigt pågående projekt. Det finns knappast någon stadskärna som landat i slutsatsen “Nu är vi klara, nu har vi den perfekta stadskärnan”. Det behövs alltid utveckling och omvårdnad. Med vårt mål att bli Årets stadskärna i Finland 2024 tar vi under resan flera viktiga steg som ökar Mariehamns centrums attraktionskraft. När vi talat med finska och svenska städer som blivit utnämnda till Årets stadskärna säger de allra flesta att det var vägen fram som både var det viktigaste och mest givande. Utmärkelsen i sig var som grädde på moset uttryckte sig en stadskärna. 

Oavsett utfallet för vår ansökan kommer centrum att fortsätta utvecklas. Det vi gör inom Årets stadskärna-projektet sker inom en avgränsad tidsperiod, men i det ligger också att vi ska ha en plan för åren efter 2024. Det är något som krävs av juryn som utser Årets stadskärna i Finland. 

Vi utökar nu kommunikationsmöjligheterna in till City Mariehamn och projektet Årets stadskärna genom att lansera idébanken som i digital form ger alla möjlighet att inkomma med idéer, synpunkter och feedback. För visst vill du väl dela med dig av dina bästa idéer och förslag kring centrumutveckling!?

Tryck HÄR eller på bilden för att komma till formuläret för Idébanken.