Fredsduvor i centrum

Idag har vi placerat ut fredsduvor på den östra sidan av Torggatan i Mariehamns centrum.

Våra fredsduvor är en symbolisk handling som påminner oss om vikten av fred och medmänsklighet. Fredsduvorna får oss att tänka på hur viktigt det är att vi alla värnar om freden, och att vi alla har ett ansvar att göra vår del för att uppnå den.

Fred och medmänsklighet är grundläggande värderingar som kan hjälpa oss att bygga en bättre värld. När vi respekterar varandra, visar empati och medkänsla, och arbetar tillsammans för att lösa konflikter, kan vi skapa en mer fredlig och rättvis framtid.

Att sätta ut fredsduvor i centrum är en viktig symbolisk handling som kan hjälpa oss att påminnas om vikten av att arbeta för fred och medmänsklighet i vår vardag. Det är en påminnelse om att vi alla har ett ansvar att göra vår del för att skapa en mer fredlig och rättvis värld för oss alla.

Fredsduvorna har tagits fram av konstnärinnan Therese Hjälmarstrand

I och med installationen ställde vi några frågor till Therese:

Kan du berätta lite om dig själv?
– 
Jag är född på Vinön i Hjälmaren i Sverige och jag flyttade till Åland med min man och barn 2006. Konst har alltid varit min stora passion. År 2020 började jag på hantverkslinjen på Ålands folkhögskola, där lärde jag mig hantverkskunskaper som berikade mitt konstnärsskap ytterligare.

Hur gick dina tankar när du skapade fredsduvorna?
Jag har aldrig upplevt krig, men ändå har jag minnen från när jag var liten om att jag var väldigt rädd för krig. Det är något fundamentalt med krig som skrämmer oss väldigt mycket. Fredsduvan är symbolen för det motsatta, den symboliserar fred och godhet. Jag har burit med en tanke i många år utifrån att jag köpte en gammal brosch på en loppmarknad. Broschen föreställer en fredsduva med en olivkvist i näbben. Den har följt med mig genom åren och symboliserar allt från sunda och goda värderingar till hur viktigt det är att vi behandlar varandra med respekt. 

Vad hoppas du att de som ser fredsduvorna i centrum ska känna och tänka?
–Jag hoppas de som ser duvorna ska påminnas om hur bra vi har det här. Det är lätt att glömma i vardagen. Krig sätter stopp för så mycket som vi tar för givet när vi lever i fred. Fredsduvorna ska vara en påminnelse om att man ska vara tacksam för freden vi har.


Konstnärinnan Therese Hjälmarstrand som skapat fredsduvorna på Torggatan

Ett varmt tack till Ålands fredsinstitut som har bidragit med följande text om fred:

”Freden kan aldrig tas för given. Den är en färskvara. Freden skapas genom små och stora handlingar, dag för dag, om och om igen. Både här och längre bort. När freden har skadats av krig och våld, krävs en bred ansträngning för att reparera skadorna och tilliten. Ibland tar det flera generationer. All fredsansträngning och medmänsklighet är värdefull. Våld är inte ett hållbart alternativ!” 

 Ålands fredsinstitut