Följ med till Emmaus

Den 1-31 mars presenterar City Mariehamn den digitala kampanjen “Hållbart i City”. Under hela månaden kommer vi att belysa hållbara initiativ i stadskärnan. Målet är att framhäva allt från hållbara produkter och sortiment till betydelsefulla insatser från företag och deras anställda. Målet är att visa en mångfald av åtgärder som alla bidrar till en mer hållbar framtid.

Hållbarhet är ett omfattande begrepp, och för att visa betydelsen vänder vi oss till FN:s definition av hållbar utveckling från 1987, vilken lyder: “En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att kompromissa med framtida generationers förmåga att tillgodose sina.”

För att ta del av våra initiativ, håll ögonen öppna på City Mariehamns YouTube-kanal och på citymariehamn.ax. Här kommer du att hitta inspirerande filmer som sätter hållbarhet i fokus.

Nu är det dags för ett besök hos Emmaus på Strandgatan:

Fler filmer om Hållbarhet i City kommer under hela mars månad.