JULFRIDEN UTLYSES PÅ TORGET

Traditionsenligt utlyses julfriden på Torget i Mariehamn.

Dag: Fredag 24 december
Tid: 13.00-13.30

Programmet, ca 30-35 minuter:
Mariehamns Kvartetten under ledning av Annika Pensar sjunger julsånger,
Jultal av Johan Ehn, stipendieutdelning.