Julfriden 2022

Julfriden 2022 på torget i Mariehamn. Julafton kl. 13.00-13.40.

Stipendieutdelning för studenter
Annelie Karlberg stipendiekommittén

Mariehamnskvartetten
framför julsånger under ledning av Annika Pensar

Julfriden utlyses av Johan Ehn