Sommargågata i city

Längre gågata i sommarcity

Mariehamns centrum får, som många städer på fastlandet och i Sverige, en sommargågata som ökar både trivseln och säkerheten för boende och besökare i Mariehamns centrum. Under juli månad förlängs gågatan så att den sträcker sig hela vägen fram till torget.

Sommargågatan gör att Torggatan är stängd för biltrafik mellan Nygatan och Norra Esplanadgatan under perioden 2 juli- 1 augusti 2021. Under den tiden blir trafiken på Norragatan dubbelriktad, med en liten vändplan vid Torggatan. Utryckningsfordon, varuleveranser, taxi och Röde Orm-tåget tillåts trafikera vid behov.

Mariehamns stad skriver om sommargågatan