Åländsk Bokmässa 2020

Passa på att besöka Åländsk bokmässa lördagen den 21 november. Den hålls i Alandica kl. 11-15, det är också möjligt att delta digitalt.
Nedan ser du schemat för bokmässan.

OBS! Åländsk bokmässa är ett av City Mariehamn ej anordnat arrangemang. City Mariehamn marknadsför endast arrangemanget.